Aanbevelingen europese commissie nederland

Geplaatst op: 17.12.2018

Dit geldt voor alle EU fondsen in zogenoemd «gedeeld beheer» met de lidstaten op grond van het nieuwe Financieel Reglement van de EU begroting2. De Commissie geeft zelf, in reactie op onderhavig rapport, ook aan dat zij niet volledig kon vertrouwen op de controlestatistieken van de lidstaten als enige indicator van het foutenpercentage bij de landbouwuitgaven en legt een dergelijk gebruik van deze cijfers niet aan het Europees Parlement op.

Het door de Commissie in de Annual Activity Reports gehanteerde «restfoutenpercentage» per lidstaat blijkt statistisch niet deugdelijk te zijn volgens de Europese Rekenkamer.

Vragen van de leden Schouw en Koolmees beiden D66 aan de Minister van Financiën over de conclusie van de Europese Rekenkamer dat de door de lidstaten verrichte verificaties van de EU-landbouwuitgaven niet betrouwbaar zijn ingezonden 19 maart De conclusie van de Europese Rekenkamer dat de door de lidstaten verrichte verificaties van de EU-landbouwuitgaven niet betrouwbaar zijn.

De Commissie is in deze op grond van het EU-verdrag en diverse EU verordeningen belast met de handhaving van de regels en het toezicht op nationale instanties. De foutenpercentages van de Europese Rekenkamer komen op geheel andere wijze tot stand dan de «restfoutenpercentages» van de Europese Commissie.

Het door de Commissie in de Annual Activity Reports gehanteerde restfoutenpercentage per lidstaat blijkt statistisch niet deugdelijk te zijn volgens de Europese Rekenkamer! In deze verordening is bepaald dat certificerende instanties aanzienlijk meer en diepgaander controles moeten uitvoeren alvorens zij een accountantsoordeel kunnen uitbrengen over de wettigheid en rechtmatigheid van de uitgaven, aanbevelingen europese commissie nederland.

In deze verordening is bepaald dat certificerende instanties aanzienlijk meer en diepgaander controles aanbevelingen europese commissie nederland uitvoeren alvorens zij een accountantsoordeel kunnen uitbrengen over de wettigheid en rechtmatigheid van de uitgaven. Deze nieuwe verplichting geldt overigens voor alle EU fondsen in gedeeld beheer met de lidstaten, op grond van het nieuwe Financieel Reglement van de EU begroting.

Ook het Nederlandse kabinet baseert zijn oordeel tijdens de kwijtingsprocedure van de EU-begroting in grote mate openingstijden dierenasiel alphen aan den rijn de cijfers van de Europese Rekenkamer en niet op de cijfers die de Europese Commissie jaarlijks produceert in de Annual Activity Reports; juist vanwege het gebrek aan onafhankelijk onderzoek naar de betrouwbaarheid van deze cijfers, aanbevelingen europese commissie nederland.

In deze verordening is bepaald dat certificerende instanties aanzienlijk meer en diepgaander controles moeten uitvoeren alvorens zij een accountantsoordeel kunnen uitbrengen over de wettigheid en rechtmatigheid van de uitgaven. Dit geldt voor alle EU fondsen in zogenoemd gedeeld beheer met de lidstaten op grond van het nieuwe Financieel Reglement van de EU begroting2.

  • Dit heb ik gedaan samen met het Verenigd Koninkrijk en Zweden in een speciaal Joint Statement bij het Dechargeadvies van de Raad, in de Ecofin van februari jongstleden, dat onder andere is gezonden aan de voorzitter van het Europees Parlement. Een groot deel van de kritiek van de Europese Rekenkamer is hiermee juridisch ondervangen, waarbij de implementatie van deze nieuwe regels in de komende jaren door de Europese Commissie en lidstaten zeker mijn aandacht zal houden zie ook de beantwoording bij vraag 5 en 6.
  • Uiteraard is een adequate implementatie en handhaving nodig in de komende jaren. De Commissie wordt hierin geholpen door een — ook in dit opzicht — stringenter wettelijk kader voor de nieuwe MFK-periode.

Dit document is een bijlage bij

De Commissie geeft zelf, in reactie op onderhavig rapport, ook aan dat zij niet volledig kon vertrouwen op de controlestatistieken van de lidstaten als enige indicator van het foutenpercentage bij de landbouwuitgaven en legt een dergelijk gebruik van deze cijfers niet aan het Europees Parlement op.

Ik ondersteun deze aanbevelingen. Daarnaast worden de aanbevelingen die de Algemene Rekenkamer doet in haar jaarlijks rapport bij de Nationale Verklaring ter harte genomen om de kwaliteit van de Nederlandse controlesystemen nog verder te verbeteren.

De conclusie van de Europese Rekenkamer dat de door de lidstaten verrichte verificaties van de EU-landbouwuitgaven niet betrouwbaar zijn. Juist om die reden is Europese regelgeving, in het bijzonder het Financieel Reglement, op dit punt aangepast. Mede dankzij de inzet van Nederland zijn belangrijke verbeteringen op dit punt inderdaad gerealiseerd.

Een groot deel van de kritiek van de Europese Rekenkamer is hiermee ondervangen, althans in regelgeving.

  • Uiteraard is een adequate implementatie en handhaving nodig in de komende jaren.
  • Een groot deel van de kritiek van de Europese Rekenkamer is hiermee ondervangen, althans in regelgeving. Jeroen Dijsselbloem minister financiën PvdA.

Uiteraard is een adequate implementatie en handhaving nodig in de komende jaren. Juist om die reden is Europese regelgeving, in het bijzonder het Financieel Reglement, op dit punt aangepast. Ik heb reeds alle lidstaten opgeroepen om de implementatie van de nieuwe regels zo spoedig en adequaat mogelijk ter hand te nemen.

Ik heb reeds alle lidstaten opgeroepen om de implementatie van de nieuwe regels zo spoedig en adequaat mogelijk ter hand te nemen, aanbevelingen europese commissie nederland.

Ik heb reeds alle lidstaten opgeroepen om de implementatie van de nieuwe regels zo spoedig en adequaat mogelijk ter hand te nemen. Nederland speelde daarbij een zeer actieve rol zie ook het antwoord op vraag 5 en Kamerstukken - aanbevelingen europese commissie nederland nr.

Vragen of opmerkingen?

Vragen van de leden Schouw en Koolmees beiden D66 aan de Minister van Financiën over de conclusie van de Europese Rekenkamer dat de door de lidstaten verrichte verificaties van de EU-landbouwuitgaven niet betrouwbaar zijn ingezonden 19 maart Ik constateer echter ook dat op basis van Europese regelgeving het tot en met niet verplicht is om de hier in het geding zijnde nationale cijfers controlestatistieken van betaalorganen van GLB-middelen door een onafhankelijke auditor te laten valideren.

Mede dankzij de inzet van Nederland zijn belangrijke verbeteringen op dit punt inderdaad gerealiseerd.

Ook het Nederlandse kabinet baseert zijn oordeel tijdens de kwijtingsprocedure van de EU-begroting in grote mate op de cijfers van de Europese Rekenkamer en niet op de cijfers die de Europese Commissie jaarlijks produceert in de Annual Activity Reports; juist vanwege het gebrek aan onafhankelijk onderzoek naar de betrouwbaarheid van deze cijfers.

Nederland aanbevelingen europese commissie nederland daarbij een zeer actieve rol zie ook het fietsen zwarte woud boek op vraag 5 en Kamerstukken - 21 nr. Jeroen Dijsselbloem minister financin PvdA. De conclusie van de Europese Rekenkamer dat de door de lidstaten verrichte verificaties van de EU-landbouwuitgaven niet betrouwbaar zijn. De conclusie van de Europese Rekenkamer dat de door de lidstaten verrichte verificaties van de EU-landbouwuitgaven niet betrouwbaar zijn, aanbevelingen europese commissie nederland.

Europese Commissie waarschuwt Nederland: dring aantal zzp’ers terug

De beperkte controle van de cijfers van de lidstaten door de Commissie kan de betrouwbaarheid ervan ook niet waarborgen, aldus de Rekenkamer. Ook het Nederlandse kabinet baseert zijn oordeel tijdens de kwijtingsprocedure van de EU-begroting in grote mate op de cijfers van de Europese Rekenkamer en niet op de cijfers die de Europese Commissie jaarlijks produceert in de Annual Activity Reports; juist vanwege het gebrek aan onafhankelijk onderzoek naar de betrouwbaarheid van deze cijfers.

Een groot deel van de kritiek van de Europese Rekenkamer is hiermee juridisch ondervangen, waarbij de implementatie van deze nieuwe regels in de komende jaren door de Europese Commissie en lidstaten zeker mijn aandacht zal houden zie ook de beantwoording bij vraag 5 en 6. De Commissie wordt hierin geholpen door een — ook in dit opzicht — stringenter wettelijk kader voor de nieuwe MFK-periode. Uiteraard is een adequate implementatie en handhaving nodig in de komende jaren.

De Europese Rekenkamer trekt een eigen steekproef en doet onafhankelijk onderzoek op grond van internationaal erkende audit standaarden, aanbevelingen europese commissie nederland. Uiteraard is een adequate implementatie en handhaving nodig in de komende jaren.

Dit heb ik gedaan samen met het Verenigd Koninkrijk en Zweden in een speciaal Joint Statement bij het Dechargeadvies van de Raad, aldus de Rekenkamer, op grond van het nieuwe Financieel Reglement van de EU begroting. Uiteraard is een adequate implementatie en handhaving nodig in de komende jaren. Nederland heeft zich tijdens de heronderhandelingen van de relevante verordeningen sterk gemaakt voor verbeteringen in aanbevelingen europese commissie nederland controleketen.

De Europese Rekenkamer trekt een eigen steekproef en doet onafhankelijk onderzoek op grond van internationaal erkende audit standaarden. Ik zal de Commissie aanmoedigen om eventuele tekortkomingen zo spoedig mogelijk aan te pakken en om de regels strikt te handhaven.

Uiteraard is een adequate implementatie en handhaving nodig in de komende jaren. Dit komt stuurbekrachtiging werkt niet meer seat ibiza doordat dit percentage is gebaseerd op de ongevalideerde cijfers van lidstaten en anderzijds doordat de methodologie aanbevelingen europese commissie nederland de Commissie niet adequaat is, althans in regelgeving! Ik zal de Commissie aanmoedigen om eventuele tekortkomingen zo spoedig mogelijk aan te pakken en om de regels strikt te handhaven.

Laatste nieuws:

Belangrijker zijn de cijfers van de Europese Rekenkamer, meer specifiek het Jaarverslag van de Europese Rekenkamer dat dient als basis tijdens de kwijtingsprocedure.

Daarnaast worden de aanbevelingen die de Algemene Rekenkamer doet in haar jaarlijks rapport bij de Nationale Verklaring ter harte genomen om de kwaliteit van de Nederlandse controlesystemen nog verder te verbeteren. De kritiek van de Europese Rekenkamer richt zich voornamelijk op dit feit en op de Europese Commissie, omdat zonder onafhankelijke verificatie door een erkende instantie de nationale controlecijfers niet gebruikt zouden mogen worden in de jaarlijkse formele kwijtingprocedure.

De kritiek van de Europese Rekenkamer richt zich voornamelijk op dit feit en op de Europese Commissie, omdat zonder onafhankelijke verificatie door een erkende instantie de nationale controlecijfers niet gebruikt zouden mogen worden in de jaarlijkse formele kwijtingprocedure.

Ik constateer echter ook dat op basis van Aanbevelingen europese commissie nederland regelgeving het tot en met niet verplicht is om de hier in het geding zijnde nationale cijfers controlestatistieken van betaalorganen van GLB-middelen door een onafhankelijke auditor te laten valideren, aanbevelingen europese commissie nederland.

Dit komt enerzijds doordat dit percentage is gebaseerd op de ongevalideerde cijfers van lidstaten en anderzijds doordat de methodologie van de Commissie niet adequaat is, aldus de Rekenkamer.

Andere artikelen:

  1. Loekie - 19.12.2018 01:52

    Belangrijker zijn de cijfers van de Europese Rekenkamer, meer specifiek het Jaarverslag van de Europese Rekenkamer dat dient als basis tijdens de kwijtingsprocedure. Ik kan en wens niet te treden in dit zelfstandige oordeel van het Europees Parlement.

Voeg een reactie toe

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *